ابعاد (سانتی متر) ۸ * ۵۰ * ۵۰
هر ۴ عدد یک متر مربع
وزن (کیلوگرم) ۶۰ کیلوگرم هر متر مربع
مقاومت فشاری ۴۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
عایق صوتی ۲۵ دسی بل
عایق گرمایی ۳۵ کیلو کالری بر ساعت

ابعاد (سانتی متر)

۸ * ۵۰ * ۵۰
هر ۴ عدد یک متر مربع

وزن (کیلوگرم)

۶۰ کیلوگرم هر متر مربع

مقاومت فشاری

۴۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

عایق صوتی

۲۵ دسی بل

عایق گرمایی

۳۵ کیلو کالری بر ساعت

نکته

پنل های گچی بسیار مستحکم و مقاوم به رطوبت با استفاده از مواد افزودنی شیمایی و الیاف پلی پرو پیلن از محصولات تولیدی موجود می باشد.

پنل های پیش ساخته بتنی در موارد خاص که نیاز به استحکام فوق العاده زیاد و مقاوم به رطوبت باشد استفاده می شود

فهرست