دیوار گچی ضد آب

دیوار گچی ضد آب از پر مصرف ترین مصالح و تیغه های جدا کننده داخلی می باشد و دلیل آن هم قیمت بسیار مناسب و عایق عالی صوت و گرما همچنین وزن بسیار پایین و مقاوم در برابر انتشار شعله های آتش می باشد. بزرگترین محدودیت گچ مقاومت پایین در برابر جذب رطوبت می باشد … ادامه مطلب →دیوار گچی ضد آب

قیمت دیوار گچی

قیمت دیوار گچی : برای انتخاب مصالح مناسب به منظور اجرای تیغه و دیوار به عوامل مختلفی همچون قیمت مصالح , عایق صوت و گرما ,  وزن دیوار , سرعت و سهولت اجرا از مهمترین عوامل قیمت تمام شده ی دیوار نصب شده اناده نقاشی می باشند. قیمت دیوار های پیش ساخته گچی تقریبا متناسب … ادامه مطلب →قیمت دیوار گچی