مطالب سایت دیوار گچی

۱۶ شهریور ۱۳۹۷
دیوار گچی ضد آب از پر مصرف ترین مصالح و تیغه های جدا کننده داخلی می باشد و دلیل آن هم قیمت بسیار مناسب و ...
۱۶ شهریور ۱۳۹۷
قیمت دیوار گچی : برای انتخاب مصالح مناسب به منظور اجرای تیغه و دیوار به عوامل مختلفی همچون قیمت مصالح , عایق صوت و گرما ...
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
نکات نصب و اجرای دیوار گچی
نکات نصب و اجرای دیوار گچی – برای نصب پنل های گچی از علامت گچ سفید استفاده می شود. در بعضی موارد جهت افزایش چسبندگی از ...
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
پانل گچی
سوالات متداول درباره پانل گچی آیا پانل گچی با بار دیوار برابر هستند و می توان وزن سقف را بر روی آنها اعمال کرد؟ خیر ...